สิ่งประดิษฐ์ ต๋ามฮีตโตยฮอย4แจ่ง5ป่องรอบเวียงเจียงใหม่

สิ่งประดิษฐ์ ต๋ามฮีตโตยฮอย4แจ่ง5ป่องรอบเวียงเจียงใหม่

สิ่งประดิษฐ์ ต๋ามฮีตโตยฮอย4แจ่ง5ป่องรอบเวียงเจียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษาที่ จ.พิษณุโลก

สื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ “ต๋ามฮีต โตยฮอย 4 แจ่ง 5 ป่อง กลางเวียงเจียงใหม่ 2018” คือสิ่งพิมพ์แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ QR code ปรากฏในตัวแผนที่ วิธีการใช้คือ นำมือถือแตะตรงที่สัญลักษณ์ QR code ให้เกิดภาพ เสียงและคำอธิบายประวัติของแจ่ง (มุมกำแพง) เมืองเจียงใหม่ทั้ง 4 ด้าน และประตูเมืองเชียงใหม่ที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาหาข้อมูลโดยง่ายโดยการใช้ Smart Phone
1. เป็นการศึกษาและพัฒนาสื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
2. เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้สื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
3. ได้ประเมินคุณสมบัติของสื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
 
คลิ๊ก Link ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Untitled Document