ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เว็บไซต์ระบบขาย ร้านขบวนบุญ

Website นี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าของหน่วยงาน มูลนิธิวัดพระธาตุดอยผาส้ม  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ในการประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 จ.พิษณุโลก

เว็บไซต์การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ร้านขบวนบุญสามารถให้ข้อมูลการบริการด้าน บันทึกข้อมูลลูกค้าข้อมูลสินค้า รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า การส่งสินค้า การขายสินค้า และสามารถออกรายงานการชำระเงิน รายงานการสั่งซื้อ และรายงานการขาย ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

คลิ๊กด้านล่างเพื่อเข้าชมผลงาน

http://49.231.7.11/boon/

Untitled Document