ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการบัญชี

ผลการแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ทางในงานบัญชี
ระดับ ปวช.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 
ผลการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
 
อาจารย์ผู้ควบคุมฝึกซ่อมในการแข่งขันคือ
อ.พิศมัย  เดชคำรณ
อ.อนัญญานัฎ  เพ็งศรีโคตร

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document