ศึกษาดูงานศูนย์​การเรียนรู้​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ภาคเหนือ

นำนักศึกษาหลักสูตร​ภาคสมทบ​ รุ่น​ที่​5​ ศึกษาดูงานนอกสถานที่​
ณ​ ศูนย์​การเรียนรู้​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ภาคเหนือ​ ตามรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง​
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นำทีมโดย อ.ถนอมศักดิ์  ศรีพงษ์คำ

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document