เกี่ยวข้าวเอาเฟือง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
น.ศ.ระดับ ปวช.1/1, ช.1/2, ปวส.1/3
ร่วมเกี่ยวข้าว ในโครงการ เกี่ยวข้าวเอาเฟือง
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน
นำทีมโดย
1. อ.ดนัย  โยนยิ่ง
2. อ.นคร  ฟั้นเฟือย

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document